ArdorBG (14181059775676150956) - изплаща дивидент

    Няколко месеца след създаването на актив ArdorBG (14181059775676150956), дойде време и за изплащането на първият дивидент. Доста промени се случиха от създаването на актива до днешна дата. Когато се създате актива, разпределението от временните печалби бяха предложени да бъдат:
- 10% за управление
- 10% се изпращаха към дивидентния пул (ARDOR-KGQK-B4AV-M2QE-9S5A9)
- 10% лимитирани поръчки за обратно изкупуване (създаване на ликвидност)
Но в процес на работа се оказа, че не е много ефективен подхода, затова се предложи и прие друго предложение, което гласеше:
- 10% за управление
- 20% се изпращаха към дивидентния пул (ARDOR-KGQK-B4AV-M2QE-9S5A9)
- 20% лимитирани поръчки за обратно изкупуване
по този начин се видя, че изплащането на дивидент е възможно, защото в предния вариант щеше да отнеме твърде много време. Базирайки се на този подход решихме, че ако имаме по гъвкав подход би позволил по-добро управление на актива и в следващото гласува не прие:
- 10% за управление
- от 20% до 50% се изпращаха към дивидентния пул (ARDOR-KGQK-B4AV-M2QE-9S5A9)
- от 10% до 50% лимитирани поръчки за обратно изкупуване
първо за изплащането на дивидент: когато имаме свободни Игнис в адреса, който стоят и чакат да бъдат поставяни в поръчка, те може да чакат доста дълго време и дори никога да не влязат в обръщение и дори това е първоначалната идея, винаги да има Игнис запас. Затова решихме, че вместо да стейкваме колеми количества Ignis е по-добре по-голяма част от печалбите да се дава на инвеститорите, все пак те са дали своето доверие на нас. След като беше прието предложението започнаха да се изпращат по 30% към дивидентния пул и така много бързо успяхме да натрупаме таргета за изплащане, а именно 10 000 Ignis.
по втория въпрос с лимитираните поръчки: много пъти съм писал по този въпрос и отново ще го повдигна, когато правим грид най-голямата ни печалба е когато тренда се върне в начална позиция при създаване. Това ще рече, ако сме разпънали грида Ardor/Ignis - 1/20 то на където и да тръгне тренда, ние започваме да губим(трупаме от по-евтния актив). Има така наречените моментни печалби при затваряне на поръчката, това е когато първо купим актив и след това го продадем през процент печалба. По някой път са нужни години целия грид да излезе на печалба. Тук мога да дам пример в който ако аз имам грид BTC/Ardor, ако е стартиран на 10К сатоши, той в момента би бил на загуба. Затова главната цел ни е да направим актив ArdorBG ликвиден. Така всеки инвеститор може да продаде без загуба своята инвестиция по всяко едно време, а ако не бърза просто може да изчака капиталова печалба или дивидент и така за затвори позицията си на печалба. 
    И не на последно място бе създадена втора двойка за търгуване Ignis/Bits.
    Този похват мисля, че е доста добър и все още много не дооценен, но това вярвам, че бързо ще се промени. 
    В понеделник се очаква да бъде изплатен около 0,055 Ignis за дял, което е 2% от стойността на актива. Този дивидент се очаква да намалява в бъдеще като процентна печалба, защото все повече дялове ще влизат в обръщение, но ще се изплаща доста по често.

Comments

Popular posts from this blog

Reviewing the strategy -"Rejected"

Monthly report for March 2024

ArdorBG Forging Pool