Месечен отчет за Септември на актив ArdorBG (14181059775676150956)

     През изминалите три седмици от Септември след създаването на актив ArdorBG (14181059775676150956), ликвидния грид генерира около 2400 Ignis. През тези три седмици нямаше почти никакъв обем на Ardor DEX и това води до малките печалби, който отбелязва грида. В момента ликвидния грид е по-изгоден за ползване от повечето борси, но е труден за използване от не крипто експерти.
    Обсъждах въпроса с малкия обем в общността и има възможност за сътрудничество с една от фирмите разработчици върху Ignis. Какъвто и да е резултата с тази фирма, мисля че проблемите с обема са временни и скоро ще има доста по-голям обем заради очертаващото се стартиране на няколко проекта върху Ignis. 
   Благодаря на инвеститорите в грида! ArdorBG (14181059775676150956) не е просто актив, той е кауза!

Comments

Popular posts from this blog

Reviewing the strategy -"Rejected"

Monthly report for March 2024

ArdorBG Forging Pool