Доклад за проекта Senator

🎯 Случай на използване на #Ignis: 

#Jelurida , заедно с Accenture , спечелиха обществена поръчка от Correos , което доведе до стартирането на новия #blockchain- базиран проект "Senator".

Какво е сенатор?
Senator е проект, финансиран от #EU , който има за цел да разработи схеми за управление на планирането на търсенето на потребителите, планирането на транспорта, #товарното и #логистичното планиране и градските инфраструктури, за да управлява оптимално политиките за градско планиране.

В рамките на този обхват проектът създаде рамка за многократно сътрудничество, която ще обедини заинтересованите страни в логистиката за градски товари. Той осигурява "контролна кула", която има за цел да помогне при планирането на операциите и ще улесни взаимоотношенията между градските специалисти и заинтересованите страни в логистиката на градския товарен превоз. В крайна сметка проектът ще създаде нов градски логистичен модел, фокусиран върху четирите градски слоя (краен потребител, транспорт, логистика и инфраструктура) и ще засили участието на гражданите в политиките за градско планиране.

Този #изследователски и #иновационен проект ще използва блокчейн платформата #Ardor.
Целта е да се улесни децентрализацията на цифровата идентичност, #supplychain проследимост и евентуално други случаи на използване като интелигентни транзакции и автоматизация.
Защо да използвате собствена технология, а не друг блокчейн?
Блокчейнът Ардър(Ardor) беше идеален за техническите изисквания. Проектът се нуждаеше от публична платформа с повече от 1000 възли, мулти-верига, възможност за разрешения и работа по хибриден начин, #ProofOfStake и ниска консумация на енергия, за да бъде в съответствие с изискванията на Correos и ЕС. Възможността за свързване с други мрежи, в случай че се наложи в бъдеще, също беше важна и ние вече имаме внедрени мостове, които правят възможно взаимното свързване със съвместими с Ethereum Virtual Machine протоколи за блокчейн.

Кристина Калчева, директор на Jelurida Swiss SA: „Радваме се, че платформата Ардър(Ardor) беше избрана за блокчейн внедряването на Correos. Вярваме, че нейните гъвкави функции и мащабируема архитектура ще бъдат ключови точки, определящи бързата и успешна реализация на проекта Senator и ние търсим напред да работим с нашите нови партньори за демонстриране на пълния потенциал на нашата блокчейн технология“.

За да научите повече за проекта Senator, посетете официалния уебсайт: https://lnkd.in/dwqZbQ3

Comments

Popular posts from this blog

Reviewing the strategy -"Rejected"

Monthly report for March 2024

ArdorBG Forging Pool