Какво е Dollar Cost Averaging

Dollar cost averaging е стратегия за осредняване на покупната /продажната/ стойност при закупуване /продаване/ на активи на равни интервали с приблизително еднакви суми. По този начин вместо да купувате/продавате/ активи наведнъж с голяма еднократна сума, вие разпределяте сумата на равни вноски за определен период от време.
Причината е проста – цената на един актив се променя във времето, спрямо растежа или спада на пазара. Когато го купувате /продавате/ през определен период от време вие купувате/продавате/, както на по-висока, така и на по-ниска цена този актив и така средната стойност, на която сте го закупили /продали/ е изгодна за вас.
В крипто пазара тази стратегия работи доста добре с малки разлики от регулираните пазари. Както повечето от нас вече са се убедили, да хванеш връх за да продадеш и да хванеш дъно за да купиш, граничи с чистия късмет, а когато разчитаме на късмет, а не на знания портфолиото ни е логично да се стопява. Идеята е какво в момента се намираме в бул рън да се продава определен процент от портфолиото на определени от нас таргети. Тук естествено ще взема за пример Ardor. Ако речем че портфолиото ни е 100К Ardor и ако сме решили да продаваме по 10% от портфолиото (тези цифри са примерни, защото се смятат лесно). Ако първия ни таргет за продажба е 0,7 долара, тогава ние ще продадем 10К Ardor на обща стойност 7К долара. Вече портфолиото ни е останало с 90К Ardor, на следващия таргет да речем, че ще бъде 1,2 долара продаваме следващите 10%, който са 9К Ardor (90K x 10%) на стойност 10.8К долара. От тук лесно можем да изчислим, че портфолиото ни е вече 81К Ardor, залагаме следващия таргет на 2 долара с 10% от портфолиото, което са 8.1К Ardor или 16.2К долара. 
Това е примерен вариянт за продаване с лесни за смятане суми. Извода е че когато продавате винаги процент от портфолиото ви, то никога няма да стане 0 и винаги ще останете с койни в него. Защото както написах и по горе, никога не знаем до кога ще продължи бул ръна и така ще изпуснем момента за продажба. Целта ни е да излезем с добра сума в кеш и когато дойде мечия цикъл да купим повече койни по-евтино.

Comments

Popular posts from this blog

Reviewing the strategy -"Rejected"

Monthly report for March 2024

ArdorBG Forging Pool