Дефлация при Ардор (Ardor)

  Дефлация в икономиката представлява понижение на общото ниво на цените на стоките и услугите. Дефлация настъпва тогава, когато инфлацията спадне под 0% (тоест отрицателна инфлация). Инфлацията намалява стойността на валутата с течение на времето, но внезапната дефлация я повишава.

 Биткойн е инфлационен, при него инфлацията в момента е 1,74% на годишна база. Това се дължи на факта, че на всеки блок се раздават по 6,25 биткойна. Вероятно сте запознати, че когато е стартирал биткойн през 2008г. на всеки блок са били раздавани по 50 биткойна. Алгоритъма е направен така, че на всеки 210 000 блока (около 4 години) да се раздават на половина (halving) биткойни. През 2012г. в блок са раздавани 25 биткойна, през 2016г. са намалели на 12,5 и в предния halving през 2020г. в блок се раздават по 6,25, което прави годишната инфлация 1,74%. Тя ще продължи да е толкова до 2024г., когато предстои следващия halving на боткойн, тогава инфлацията ще намалее на 0.84% на годишна база. 

 При Ардор (Ardor) се наблюдава обратния процес, при него няма инфлация, а дефлация. Още преди старта на платформата Ардор имаше snap shot, при който се раздадоха 1:1 (NXT:Ардор) койни. NXT е първата версия на платформата, която нямаше как да се направи мултиканална, както е в момента Ардор. Затова разработчиците раздадоха на всеки държащ NXT, съответния брой койни в новата платформа. 

 При самото създаване на платформата са емитирани 1 000 000 000 (един милярд) койна. Тези койни ще си остават в обръщение, без да бъдат емитирани нови. При всяка транзакция в основната блокчейн верига Ардор или в някоя от дъщерните вериги се заплаща такса в Ардор, което ще рече, че копачите прибират таксите от всеки блок. Proof of stake алгоритма на Ардор позволява да нямате почти нулеви разходи за самото копане, защото можете да инсталирате нод, дори и на смартфона си и по този начин да получатаве такси от блоковете, който сте изчислили. Връщайки се към Биткойн с неговия PoW алгоритъм, разходите за ток са убийствени. Копачите се налагат да продават огромни количества от спечелените от блоковете биткойни, за да си покрият цената на изхабения ток. А както казах за Ардор, разходите ни са почти нулеви, когато погледнем в блокчейна на Ардор, ще видим че от такси копачите са спечелили 346 868 Ардор, което прави дефлацията 0.035%. Очаква се дефлацията да нарасне драстично, защото предстои старт на няколко нови проекта върху платформата.

Comments

Popular posts from this blog

ArdorBG Forging Pool

Monthly report for March 2024

Crypto market dilution