Създаване на актив ArdorBG (14181059775676150956)

 След доста разсъждения в продължения на няколко месеца взех решение да създам актив с който да се опитам да събера средства с който да поставя ликвидност на децентрализирана борса в платформата Ардър(Ardor). Опита ми в последните няколко години показва, че с добри изчисления и стратегия, мога да остана на пазара на мрежовото търгуване. Предни постове бях написал, че съм поставил мрежови поръчки в Binance на двойките Ardr/USDT и Ardr/Btc. Но да оставим на страна Binance и да влезем в платформата на Ардър(Ardor).

    Ардър(Ardor) има своя децентрализирана борса на която се търгуват койните в платформата. Първата детска верига Ignis няма почти никакви обороти, аз съм поставил мрежови поръчки на Ardr/Ignis, но не успявам да закрепя цената в граници, затова са нужни доста средства, с който разбира се не разполагам.

    И тук реших да създам актива ArdorBG (14181059775676150956), ако успея да финансирам добре мрежовите ми двойки, хем ще имаме по добра ликвидност, хем ще се генерират приходи. Естествено държателите на актива ще получават процент от приходите дали ще е под формата на дивидент или обратно изкупуване на актива. Моето виждане е че трябва да има и от двете.

    Разбира се трябва да спомена и рисковете. Рисковете са да излезе цената на двойката от границите, който съм задал. Това е доста лош вариянт, защото ще са нужни допълнителни средства, с който да се поставят още мрежи за търгуване. Има вариянт и да се чака цената евентуално да се върне в зададените граници, а това дали ще стане, дали не ....... Затова винаги се презастраховам и оставям доста допълнителни средства на страни, който служат за този лош сценарии.

    Актив ArdorBG (14181059775676150956) има Trading Royalties: 0.1% идеята на тези средства, който ще се събират е да бъдат финансирани разработчици в платформата. тази тема не искам да я повдигам в момента, защото това би било възможно в доста късен етап, първо трябва да се изпълни до някаква част плана за мрежовите двойки и да потекат приходи. 

    Поставям двойки за ликвидност само в платформата, за да могат всички да следят какви приходи се трупат и къде отиват. Защото в централизираните платформи, няма как да се следят тези приходи. Адреса с който ще оперирам е ARDOR-YHJE-V87J-ZAHF-G7S8S в него преди пускане на продажбата на актив ArdorBG (14181059775676150956) имаше 2 043 ARDR и 192 262 IGNIS.

След дълга дискусия относно актив ArdorBG (14181059775676150956) се вземаха следните решения:

1. Създава се пул за изплащане на дивиденти (ARDOR-KGQK-B4AV-M2QE-9S5A9), в който ще бъдат изпратани 10% от печалбите в Ignis

3. 10% от приходите ще бъдат използвани за обратно изкупуване на актив ArdorBG (14181059775676150956)

4. 10% ще бъде таксата ми за управление. И тук искам да уточна, че държа на страни над 200 000 Ардър, който към датата на сисане на поста са около 25 000$.

5. Останалите 70% ще бъдат натрупани за увеличаване на ликвидността, което също ще доведе до по-големи печалби на мрежата

6. Запазвам си правото да управлявам пула за разработка, в който ще се натрупват 0,1% от търговските възнаграждения от актив ArdorBG (14181059775676150956).

7. Запазвам си правото да променя разпределението на процентите от постъпленията.

    Както споменах съм предоставил над 200K Ардър. Това, което търся, не е пълно финансиране, а допълнително финансиране. Крайната цел на финансирането е 2 750 000 Игнис, което се равнява на под 15 000$ към днешна дата.

    Към евентуалните инвеститори, моля не очаквайте огромни награди, защото обемите в момента са ниски, но тази ликвидност е необходима, за да се осигурят нови потребители на мрежата. В момента добре развитите проекти не успяват да привлекат потребители поради липса на ликвидност. Но това според мен е доста временен вариянт и, ако търсите дългосрочни печалби може да се окаже доста добра възможност.

    Новости свързани в актива ще ги публикувам в официалния форум на Jelurida.

Comments

Popular posts from this blog

Reviewing the strategy -"Rejected"

Monthly report for March 2024

ArdorBG Forging Pool